Utlysning av testfasiliteter i distriktene

Publisert: 03. mars 2024

utlysning-katapultnode

Siva skal etablere en nodestruktur for å forsterke og forenkle tilgangen til testfasiliteter og industrikompetanse i distriktene, og inviterer aktuelle aktører til å søke. En tilgjengelig og nasjonal infrastruktur, raskere industriell verdiskaping, mer innovasjon og grønn omstilling i industri og næringsliv er sentrale stikkord.

Smart Manufacturing satser 100% på fast plass i Siva SF sitt program Norsk Katapult. Intens arbeidsøkt fram til søknadsfrist 15. mai starter nå!

Du kan lese mer om selve utlysningen på Siva sine sider.